skip to Main Content

Zirkzee- WAB-event: De Wet Arbeidsmarkt in Balans: wat betekent dat voor u?

In Nederland zijn wij goed in “polderen”. Wetten en regels worden continu aangepast. Soms een verbetering, soms ook niet. Maar wijzigingen in het arbeidsrecht zorgen in ieder geval altijd voor onrust bij zowel werkgevers als werknemers. Met ingang van 1 januari 2020 hebben wij te maken met  een aantal veranderingen in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Natuurlijk hoeft u niet in ‘paniek’ te raken, want wij zullen u bijstaan, zodat u goed kunt inspelen op deze nieuwe regels.

Een van de veranderingen is dat er een regeling komt die het mogelijk maakt om de transitievergoeding te compenseren als kleine werkgevers (< 25 werknemers) hun bedrijf noodgedwongen moeten beëindigen. Daarnaast zal de financiering van de werkloosheidswet worden aangepast. Ook zal de definitie van ‘een oproepovereenkomst’ in de wet worden opgenomen. Tot slot wijzigt de ketenregeling (keten van tijdelijke contracten).

Zirkzee-WAB-event
De WAB zal dus aardig wat voeten in de aarde hebben. Wij bij Zirkzee vinden het belangrijk dat iedereen goed op de hoogte is van alle wijzigingen en snapt wat deze voor impact hebben. Om alles zo goed mogelijk te kunnen uitleggen en toelichten organiseren wij 15 oktober 2019 (Noordwijk) en 29 oktober 2019 (Gouda) een speciaal event over de WAB. Hierin komen alle genoemde onderwerpen aan bod en kunt u vragen stellen over uw specifieke situatie.

Wat kunt u verwachten?
– Berekening van de transitievergoeding in de WAB – Hoe zit dat?

Indien er sprake is van een bedrijfsbeëindiging moet tenminste 1 ontslagvergunning bij het UWV worden aangevraagd of 1 arbeidsovereenkomst zijn ontbonden door de kantonrechter. Voor de compensatie maakt het vervolgens niet uit op welke manier de overige arbeidsovereenkomsten zijn geëindigd. Dat kan dus ook door opzegging met schriftelijke instemming van de werknemer, ontbinding door de rechter of met wederzijds goedvinden. Tijdens het event zullen we u haarfijn uitleggen hoe een transitievergoeding wordt berekend in deze en andere situaties.

– Differentiatie WW-premie in de WAB – Hoe zit dat?

De financiering van de werkloosheidswet wordt per 1 januari 2020 aangepast. Niet de sector waarin wordt gewerkt, maar het soort contract (vast of flexibel) moet de hoogte van de WW-premie gaan bepalen. De hoofdregel is dat de lage premie geldt voor werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij sprake is van een oproepovereenkomst. Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen op deze hoofdregel, deze zullen we tijdens het event puntsgewijs doornemen.

– Oproepovereenkomsten in de WAB – Hoe zit dat?

De definitie van de ‘oproepovereenkomst’ wordt in de wet opgenomen. De voorgestelde definitie is:

  • de omvang van de arbeid is niet vastgelegd als één aantal uren per tijdseenheid van maximaal een maand of maximaal een jaar met een gelijkmatige spreiding over die tijdseenheid;
  • de werknemer heeft geen recht op doorbetaling van zijn loon als hij niet heeft gewerkt.

Als sprake is van een oproepovereenkomst, dan gelden bijzondere regels die wij zullen toelichten.

– De nieuwe ketenregeling in de WAB – hoe zit dat?

De ketenregeling wijzigt per 1 januari 2020 op drie punten:

  1. Verlenging van de maximumtermijn van een keten van tijdelijke contracten van twee naar drie jaar (terug naar het oude);
  2. Introductie van de mogelijkheid om bij cao de onderbreking van de keten te verkorten naar drie maanden (deels terug naar het oude) als het terugkerend tijdelijk werk betreft (i.p.v. 6 maanden (blijft bij het huidige));
  3. Een uitzondering van de ketenbepaling voor invalkrachten in het basisonderwijs en speciaal onderwijs bij vervanging wegens ziekte.

– De ontslaggronden in de WAB – hoe zit dat?

Naast de huidige 8 gronden voor ontslag, komt er een 9e bij. Hoewel een ontslag natuurlijk nooit reden voor een feestje is, zullen wij u tijdens het WAB-event op ludieke wijze meenemen in deze 9e grond.

Het WAB-event bijwonen?

Zoals u kunt lezen, zijn dit belangrijke wijzigingen, die van invloed kunnen zijn op uw bedrijfsvoering. Na het bijwonen van het Zirkzee-WAB-event, een gezellige, maar vooral ook informatieve avond, bent u weer volledig up-to-date en bekend met de nieuwe regels in 2020.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom dit WAB-event en bent u nieuwsgierig naar de uitleg achter het plaatje? Meld u dan aan via het volgende e-mailadres: klantevent@zirkzee.nl

De WAB – vragen?

Heeft u nu al inhoudelijke vragen? Neem dan vooral contact met ons op via 071 – 572 49 65 of mail naar jvandermeer@zirkzeegroup.com. Dan kijken wij graag samen met u hoe u nu al optimaal gebruik kunt maken van en/of anticiperen op  de (on)mogelijkheden van de WAB in uw specifieke situatie(s).

Back To Top