skip to Main Content

Werk en leven in tijden van Corona. ‘Tips voor ondernemers en werknemers om de komende tijd goed (en gezond!) door te komen.’

Vorige week had ik vakantie en was ik een ruime week weg. Nog onbezorgd had ik mijn koffers gepakt en vertrok ik naar Zuid-Frankrijk om even op adem te komen. Wie had toen kunnen voorspellen dat, bij thuiskomst in Nederland, het leven en werken er heel anders uit zou zien? Nou ik niet! Ondertussen zijn we er wel van teruggekomen dat Corona een onschuldig virusje is. Vanuit de overheid zijn er drastische maatregelen genomen om snelle verspreiding van het virus tegen te gaan. Door middel van ‘flatten the curve’ proberen we nu met man en macht te voorkomen dat er qua besmettingen een piek ontstaat die zo groot is dat onze goede gezondheidszorg die niet aan kan.

Al deze maatregelen hebben een forse impact op ons werkende leven. Graag zou ik als HR-manager mijn tips & tricks delen om de komende periode als werkgever of -nemer prettig en hopelijk gezond door te komen.

Wat is er nu al geregeld voor werkend Nederland?

Ondernemers die zwaar getroffen zijn door de impact van het coronavirus konden eerder onder bepaalde omstandigheden werktijdverkorting aanvragen. Dit is vanaf nu niet meer mogelijk! Hiervoor is de NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud) in de plaats gekomen. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’.

Hoe aanspraak te maken op deze regeling en welke uitwerking de NOW precies zal hebben is op het moment van schrijven nog niet bekend. De schatting is dat er over een week of twee meer bekend zal zijn over deze en andere regelingen. Zodra we meer weten zullen we deze blog zo nodig aanvullen.

Voor zzp’ers geldt deze regeling niet. Wel kun je bij de gemeente waarin je woont een inkomensaanvulling of lening aanvragen op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Daarnaast is het mogelijk om bij de Belastingdienst een verzoek tot uitstel van betaling aan te vragen. Dit kan gaan om: vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Het is geen wedstrijd!

Nu is niet de tijd om anderen kostte wat kost voorbij te streven. Het is geen wedstrijd ‘wie durft er het langste naar kantoor te komen’. Nu draait het om teamwork. Om zo, als bedrijf, ondernemers, werkgevers, werknemers en alle anderen het samen te redden en hier straks economisch sterker en saamhoriger uit te komen.

Thuiswerken

Wie thuis kan werken, werkt thuis, dat is het dwingende advies vanuit de overheid. Dus: inventariseer wie er thuis kan werken en wie niet. Bekijk samen wat er geregeld moet worden om zoveel mogelijk werknemers vanuit huis te kunnen laten werken. Mochten er toch werknemers zijn die alleen op kantoor (of andere werkplek) kunnen werken, zorg dan voor beschermende maatregelen. Bespreek ook wie er, door thuiszittende kinderen, hulp aan buurtgenoten e.d., minder uren kan werken dan normaal. Misschien kunnen zij werk uit handen geven aan collega’s die hier niet mee te maken hebben?

Houd op een leuke manier contact

Houd contact met je werknemers/collega’s, informeer waar ze tegenaan lopen en hoe ze zich voelen. Dit alles heeft niet alleen impact op de beschikbare werktijd, maar ook op de mentale gesteldheid van velen. Dit is het uitgelezen moment om je als werkgever positief te profileren en te laten zien dat je meedenkt met je werknemers en ze ondersteunt waar mogelijk. Hetzelfde geldt voor werknemers, geef aan op welke vlakken je hulp kunt gebruiken. Houd je niet groot! Dit is voor iedereen een gekke en moeilijke tijd. Probeer ook op een leuke manier contact te houden met collega’s. Start een (praktische ;-)) groepsapp of organiseer bijvoorbeeld via Skype of MS Office Teams een vrijdagmiddagborrel. Zo houd je samen het arbeidsethos hoog.

Sociale acties via sociale media

Nood breekt wet of in dit geval maakt creatief. De laatste dagen wordt er, vooral via social media van alles voor en door ondernemers op touw gezet om elkaar te ondersteunen. Denk aan het kopen en verkopen van cadeaubonnen/tegoedkaarten van (kleine) ondernemers om voor de nodige cashflow te zorgen. Het lijken misschien maar kleine dingen, maar dergelijke acties kunnen zeker een positieve bijdrage leveren. Maar ook hiervoor geldt: gebruik je gezonde verstand. Initiatieven waarbij kinderen opgevangen kunnen worden in lege restaurants zijn heel nobel, maar gaan voorbij aan de oproep tot ‘social distancing.’

Vragen?

Mocht je vragen hebben over jouw onderneming en personeel ten tijde van het coronavirus, aarzel niet om contact met ons op te nemen via: k.vanranderaat@zirkzee.nl. Of als je al klant bent via jouw persoonlijke relatiebeheerder/contactpersoon.

Om met Ruttes woorden af te sluiten: “Let een beetje op elkaar!”

Back To Top