skip to Main Content

2015

Januari – maart Alle onderdelen binnen de Zirkzee-groep die accountantscontrole verrichten worden samengevoegd binnen één entiteit. Voortaan zullen alle controles binnen de Zirkzee-groep uitgevoerd worden onder de naam Zirkzee Audit. Alle administratieve werkzaamheden voor de non-profitsector gaan uitgevoerd worden onder de naam Zirkzee non-profit. Hiermee zal de handelsnaam Capacc registeraccountants komen te verdwijnen. 26 november: afscheidsreceptie van Gerard Straetemans bij La France te Oegstgeest.

Back To Top