skip to Main Content

1982

De automatisering schrijdt voort: er is een systeem 6. In verband met de grote werkloosheid in deze jaren komt de directie halverwege het jaar met een voorstel tot werktijdverkorting, echter niet zonder dat er eerst een enquête is gehouden onder het personeel.

Back To Top