skip to Main Content

1974

Assurantiekantoor Assucom C.V. wordt opgericht als nevenactiviteit, later wordt dit kantoor weer afgestoten omdat accountancy en assurantiën onder één directie van overheidswege als belangenverstrengeling wordt beoordeeld. Er komt een lijnkiezerinstallatie met vier lijnen.

Back To Top