skip to Main Content

1978

Het kantoor breidt zich gestaag uit, eerst inpandig door de eerder verhuurde kamers in gebruik te nemen. Rijnsburgerweg 145 moet eigenlijk verbouwd worden, maar de gemeente verleent geen vergunning.

Back To Top