Zirkzee-groep Zirkzee-groep

Samenwerkingsverbanden en lidmaatschappen


SRA

Het SRA – Samenwerkende Registeraccountants en Accountants- Administratieconsulenten – is de grootste organisatie van zelfstandige, openbare accountantskantoren in Nederland. De leden spreken de taal en begrijpen de problematiek van het MKB. Het SRA toetst haar leden regelmatig op professionaliteit en kwaliteit.GGI

De Zirkzee-groep is aangesloten bij het internationale netwerk GGI (Geneva Group International).

Het bevordert de samenwerking tussen haar leden door kennis en ervaring uit te wisselen op het gebied van accountancy en belastingadvies.

Doel is klanten wereldwijd te voorzien van professionele dienstverlening op het gebied van administratie, accountancy, fiscaliteiten, advocatuur, managementadvies, estate planning en trust services.NBA

In de accountantsregisters van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) staan alle accountants in Nederland ingeschreven. Accountants zijn werkzaam in de openbare praktijk, bij de overheid, als intern accountant en in het management van organisaties. Ze vormen een brede, pluriforme beroepsgroep van ruim 20.000 professionals met gemeenschappelijke gedragsregels. Integriteit, objectiviteit, deskundigheid en zorgvuldigheid, geheimhouding en professioneel gedrag zijn essentiële waarden voor iedere accountant.RB

In het Register Belastingadviseurs (RB) zijn de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (NFB) en het College van Belastingadviseurs (CB) verenigd. Het RB is een actieve beroepsvereniging voor belastingadviseurs. Naast kwaliteitsbevordering en kennisuitwisseling maakt het RB zich sterk voor beroepserkenning en belangenbehartiging van haar leden. Via informatie-uitwisseling en een eigen opleidingsinstituut houden leden hun kennis actueel.