skip to Main Content
LOGO-ZIRKZEEGROEP

Zirkzee Audit

Is het vereist of gewenst door een derde partij dat de jaarrekening van uw bedrijf gecontroleerd wordt door een extern accountant? Bent u benieuwd wat u van een controlerend accountant kunt verwachten en wat wij van u verwachten? Wij hebben de vergunningen om deze verklaringen af te geven.

Is het vereist of gewenst door een derde partij dat de jaarrekening van uw bedrijf gecontroleerd wordt door een extern accountant? Bent u benieuwd wat u van een controlerend accountant kunt verwachten en wat wij van u verwachten? Wij hebben de vergunningen om deze verklaringen af te geven.

DE CONTROLEVERKLARING
Binnen het stelsel van verklaringen die een accountant afgeeft, zijn er drie smaken: een samenstellings-, een beoordelings- en een controleverklaring. Een controleverklaring is de zwaarste variant van deze drie. Uit de naam blijkt al dat de accountant moet controleren of de cijfers correct zijn. Controleren is niets anders dan toetsen aan een norm. Dit kunnen de presentatie en waarderingsgrondslagen zijn of in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?
Een jaarrekeningcontrole is een nauwkeurige controle waarbij we kijken of de cijfers in de jaarrekening van de onderneming kloppen. Anders dan als u uw administratie langsbrengt bij een boekhouder en de fiscale zaken laat regelen, gaat een accountantscontrole veel verder. Wanneer wij bij uw organisatie langskomen controleren we hoe verschillende processen lopen die uiteindelijk leiden tot een registratie in uw administratie. Hoe meer zekerheden de organisatie heeft ingebouwd, hoe meer de accountant hierop kan steunen en zekerheid kan ontlenen aan de cijfers in de administratie.

WAT LEVERT U DIT OP?
Zirkzee Audit is de specialistische tak binnen Zirkzee-groep voor het afgeven van controleverklaringen. Zij heeft van de AFM een vergunning verkregen om wettelijke controles uit te voeren en daar een controleverklaring bij af te geven. Het pallet aan klanten dat onze accountants bediend is breed. Binnen onze auditpraktijk hebben wij specialistische kennis opgebouwd in de non-profit sector op verschillende terreinen, zoals: gezondheidszorg, welzijnsinstellingen, kinderopvangorganisaties, woningexploitatie etc. Wij focussen op het scheiden van hoofd- en bijzaken, waardoor we de controle zo deskundig en efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren. Hierbij proberen wij de complexe zaken in heldere taal uit te leggen en eenvoudige zaken niet moeilijker te maken dan ze zijn. Dit levert een advies op en zekerheid rondom uw jaarcijfers.

ZIRKZEE: INNOVATIEF EN VOORUITSTREVEND.
VRAGEN OVER Zirkzee audit? WIJ HELPEN U GRAAG VERDER!
Back To Top