skip to Main Content

ONDER DE STREEP

Een nieuwe ronde nieuwe kansen en na knallend 2016 ingeluid te hebben zitten we vol met goede voornemens en enthousiasme om aan dit jaar te beginnen. Salarisadministrateurs door het hele land werken zich momenteel met dit enthousiasme een slag in de rondte om alle jaarwissels in orde te maken en een spiksplinternieuwe loonstrook voor u te maken. Vol goede moed wacht u hierop om te kunnen bekijken of er meer nettoloon over blijft dan voorgaand jaar het geval was. U zult hoogstwaarschijnlijk niet teleurgesteld worden; voor de meeste mensen staat er inderdaad een hoger bedrag onder de streep!

Niet dat ik u direct wil ontmoedigen, maar u voelt waarschijnlijk de winterse-januari-bui al hangen als ik direct in de eerste alinea al zulke uitspraken doe: een hoger bedrag onder de streep betekent niet noodzakelijkerwijs dat we er ook daadwerkelijk met dit bedrag op vooruit gaan.

Op het nippertje heeft de Eerste Kamer in 2015 het Belastingplan 2016 afgehamerd. Op zo’n korte termijn konden de laatste wijzigingen echter niet meer worden doorgevoerd in de tabellen voor de loonbelasting en premies volksverzekeringen, laat staan in de salarissoftwarepakketten. Dit betekent dat er (verwacht zeg ik er maar bij voordat u mij hieraan houdt) in april 2016 nieuwe tabellen zullen worden gepubliceerd. De verschillen die hierdoor ontstaan in de te betalen loonheffing worden in de rest van het jaar vanzelf rechtgetrokken of hersteld in de aangifte inkomstenbelasting. In april 2016 zult u dus toch nog eens uw loonstrook tevoorschijn moeten toveren om te bekijken welk bedrag er ditmaal onder de streep verschijnt.

Minder belasting betalen klinkt natuurlijk fantastisch: dat soort plannen zouden ze vaker af mogen hameren! De schijven in de inkomstenbelasting box 1 (werk en woning) zijn opgerekt en de percentages van de eerste drie schijven zijn verlaagd. Nu ben ik niet graag iemand die de pret bederft, maar lagere percentages betekent natuurlijk wel dat het bedrag dat u terugkrijgt aan hypotheekrenteaftrek ook minder zal zijn.

In 2015 moesten we nog een cultuurschok te boven komen door de volgende aankondiging: na het vieren van het 100-jarig bestaan zal de befaamde blauwe envelop verdwijnen en binnen 2 jaar niet meer op uw deurmat vallen. Door alle bovengenoemde omstandigheden bent u er echter wel van verzekerd om – waarschijnlijk voor de allerlaatste keer – deelgenoot te worden gemaakt van een mooi stukje Nederlandse traditie door zo’n mooie blauwe brief van uw deurmat te mogen plukken.

Back To Top