skip to Main Content
MKB: MEER KOSTEN BESPAREN

MKB: MEER KOSTEN BESPAREN

Het MKB is de drijvende kracht achter de Nederlandse economie en daarmee een stukje Nederlands trots. De afgelopen jaren zijn voor veel ondernemers teleurstellend geweest, maar het MKB heeft veerkracht laten zien. Herkenbaar? Dan hebben wij tips voor u!

Heeft u uw jaarcijfers – welke gedeponeerd zijn bij de bank – wel eens vergeleken met uw huidige cijfers? Het is zeer raadzaam om deze vergelijking eens te maken. De kans is namelijk groot dat de performance van uw bedrijf is verbeterd, maar de opslag van uw krediet is gebaseerd op de oude cijfers. Dit kan betekenen uw mooie prestatie eigenlijk niet afdoende wordt beloond! Laat daarom uw opslagen weer updaten aan uw huidige risicoprofiel.

WANNEER?

Banken hebben zogeheten ‘natuurlijke momenten’ om de rentetarieven te herzien. Dit soort natuurlijke momenten zijn onder andere;

  • Uitbreidingsverzoeken
  • Aflopen van bestaande financieringsovereenkomsten
  • Afloop van vaste rentecontracten
  • Herziening zekerheden
  • Inperking van uw krediet op uw verzoek
  • Herstructurering van uw leningen en krediet
  • Overgang van bijzonder beheer naar commercie

VOORBEELD

Mijn ervaring is dat bovenstaande momenten onvoldoende worden benut. In het afgelopen jaar heb ik diverse klanten mogen adviseren over hun bestaande faciliteit. Een van deze klanten was zich er niet van bewust dat hij 10 jaar geleden een borgtocht had afgegeven voor zijn BV. Gezamenlijk hebben wij ervoor kunnen zorgen dat deze borgtocht is teruggebracht van € 250.000 naar € 50.000. Met een andere klant heb ik een besparing van € 10.000 op jaarbasis kunnen realiseren door om te gaan van bijzonder beheer naar commercie. Al die besparing mogelijk door het benutten van deze natuurlijke momenten!

WIE?

Het kan bijna tegeltjeswijsheid genoemd worden “als je iets wilt in het leven zal je er zelf achteraan moeten gaan”, wat natuurlijk ook geldt voor het optimaal benutten van de financieringsmogelijkheden. U kunt zelf een van de natuurlijke momenten aangrijpen om uw risicoprofiel te laten updaten. Het resultaat? Lagere opslagen van uw rekening-courant en nieuwe zekerheidsvoorwaarden.

Financieren blijft maatwerk. Wilt u sparren over de toekomstbestendigheid van uw financieringsstructuur? Neem dan vrijblijvend contact met mij op, samen met u ga ik deze uitdaging graag aan!

Zirkzee Groep is dé professionele partner voor financiële en fiscale zaken waar iedere ondernemer mee te maken heeft. Een ondernemer wil het beste uit zijn bedrijf halen en doet dat op basis van een businessplan, een goed draaiend sales team of dat ene unieke product, maar een goed georganiseerde en accurate administratie vormt uiteindelijk de basis van uw succes. Het levert stuurinformatie op basis waarvan belangrijke beslissingen tijdig genomen kunnen worden. Zirkzee Groep licht uw administratie door, voorziet u van stuurinformatie en wordt daarmee uw businesspartner.

+31 (0)71 515 40 14

Onze reguliere openingstijden:

Maandag - Vrijdag: 08.30 - 17.00

Zirkzee Groep

Lange Voort 68

2341 KD Oegstgeest

e info@zirkzee.nl

Copyright by ZirkzeeGroep - All Rights Reserved | Webdesign by 20Forma

Back To Top