skip to Main Content

Klant voor het voetlicht: Stichting PS|Theater

Stichting PS|Theater is hét theatergezelschap van Leiden. De stichting is opgericht in 2010 en maakt voorstellingen voor, in, door en met de bewoners van Leiden. PS|Theater heeft zich de afgelopen jaren in de haarvaten van de stad genesteld en is niet meer weg te denken uit het culturele land- en gemeentelandschap van Leiden. Het bestuur bestaat uit drie personen: Pepijn Smit, Erica Smits en Heleen Hameete. Heleen is het de zakelijk leider. Haar takenpakket is heel uitgebreid, hieronder valt in ieder geval alles waar een €- of $-teken voor staat. Heel ruim, dus. Zirkzee heeft gevraagd of zij een bijdrage wilde leveren aan een blog over haar ervaringen met Zirkzee-groep. En dat wilde ze!

Vanaf 2017 krijgt Stichting PS|Theater een subsidie van het Fonds Podiumkunsten en de gemeente Leiden. Eén van de tegenprestaties voor deze subsidie is dat er een controleverklaring moet worden afgegeven bij de jaarrekening. PS|Theater neemt al enkele jaren de diensten van Zirkzee-groep accountants af en laat sinds 2017 de jaarrekening controleren door Zirkzee Audit. De betrokken accountant is Pepyn Kemper.

Het fijne aan Zirkzee Audit is dat ze op een prettige manier betrokken en lekker ’to the point’ zijn. Die betrokkenheid gaat verder dan een belangstellend informeren naar ‘hoe het gaat?’, maar strekt zich ook uit tot het bezoeken van onze voorstellingen*. Dat vinden wij niet alleen leuk, maar ook belangrijk. Vooral omdat het theaterveld nogal wat specifieke eisen stelt aan de controle. Dan is inzicht in wat wij doen en wat het vak theater maken inhoudt best handig bij het kunnen ‘lezen’ van de cijfers. Zo kunnen zij ook meedenken over hoe wij e.e.a. moeten vastleggen of processen kunnen verbeteren.

Ook zijn er heel specifieke subsidieverordeningen en richtlijnen waaraan wij als theatergezelschap moeten voldoen van onze structurele subsidiegevers. Eén van die richtlijnen is bijvoorbeeld: ‘Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 organisaties zonder winststreven’, kortweg: RJ 640. In deze richtlijn staan vereisten voor organisaties als PS|Theater, die actief zijn in de non-profit sector. Deze richtlijn beschrijft onder andere hoe het eigen vermogen moet worden gepresenteerd en of een begroting in de jaarrekening moet worden verwerkt.

Aanvullend op de jaarrekening en controleverklaring, lichten wij als theatergezelschap de verschillende tussen de begroting en de werkelijke cijfers toe in ons inhoudelijke jaarverslag. Daarin gaan we ook dieper in op de zaken die niet in geld zijn uit te drukken, zoals de waardering van de voorstellingen of het aantal bezoekers. Wat dit laatste betreft: ook voor de zogeheten ‘prestatiecijfers’ is een accountant nodig. Zo maakt elk theatergezelschap specifieke prestatieafspraken met de subsidiegevers en ook die moeten gecontroleerd. Dus krijgt Pepyn Kemper van ons de benodigde stukken waarin hij kan zien hoeveel voorstellingen we in een jaar speelden en hoeveel bezoekers (betalend én niet-betalend) onze voorstellingen zagen.

Het PS|Theater ziet de jaarrekening ziet als een goede thermometer voor het financieel presteren van de onderneming. Dan is het wel prettig als een betrouwbare deskundige kan vaststellen dat de gepresenteerde cijfers daadwerkelijk kloppen en dat het spel volgens de spelregels is gespeeld.

PS|Theater heeft in Zirkzee Audit die betrouwbare ‘understudy’ gevonden en is heel tevreden over de geleverde diensten.

Ben jij nu ook opzoek naar een prettige sparringpartner, een goede souffleur en een betrouwbare deskundige op het vlak van Audit? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! p.kemper@zirkzee.nl

Meer weten over PS|Theater en onze speellijst? Kijk eens op https://pstheater.nl/

(noot van de accountant: En in het kader van Nv COS 500.A16 levert deze waarneming ook geschikte controle- informatie op over de verschillende procedures.)

Back To Top