skip to Main Content

HEILIGE GRAAL

Al sinds ik begon aan mijn opleiding tot belastingadviseur in 2001 is de VAR een soort van “Heilige Graal” voor de zelfstandige ondernemer. Met dit papiertje op zak kon de ondernemer aan zijn opdrachtgever duidelijk maken dat de werkzaamheden die werden uitgevoerd niet gezien worden als dienstbetrekking, waardoor de opdrachtgever gevrijwaard is voor afdracht van loonheffingen. Maar de kogel is door de kerk: de VAR verdwijnt na ruim 15 jaar van het toneel. Met ingang van 1 mei 2016 kan een arbeidsverhouding worden vastgelegd met een overeenkomst.

WAAROM?

De VAR ligt al jaren onder vuur omdat de belastingdienst niet kan optreden tegen schijnzelfstandigheid (de belastingdienst kan geen loonheffing naheffen bij de opdrachtgever als achteraf gezien sprake was van een dienstverband). De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) moet meer duidelijkheid geven over de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en de positie van u als opdrachtnemer.

HOE?

De opdrachtnemer en de opdrachtgever krijgen niet langer vooraf zekerheid over de aard van de arbeidsrelatie. Wel wordt de mogelijkheid geboden om de arbeidsrelatie vast te leggen in een overeenkomst. Als beide partijen zich houden aan een door de belastingdienst goedgekeurde overeenkomst, dan weet de opdrachtgever zeker dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden. De verantwoordelijkheid voor het nakomen van de overeenkomst ligt dus zowel bij opdrachtgever als opdrachtnemer!

GEVOLGEN VOOR ZELFSTANDIGEN

Een administratieve last minder: de zelfstandig ondernemer hoeft niet ieder jaar opnieuw een VAR aan te vragen. En het risico dat de belastingdienst een verkeerde VAR afgeeft bestaat ook niet meer. Maar net als met een VAR geeft ook een door de belastingdienst goedgekeurde overeenkomst geen enkele zekerheid op ondernemersfaciliteiten.

Als twijfel bestaat over de aard van de arbeidsrelatie, is het verstandig om bij het accepteren van een opdracht te werken volgens een door de belastingdienst goedgekeurde overeenkomst.

OVERGANGSREGELING

Nieuwe belastingwetgeving zonder overgangsregeling?! Nee hoor: voor de Wet DBA geldt een implementatietermijn van een jaar (tot 1 mei 2017). Tot die tijd houdt de belastingdienst wel toezicht maar blijven handhavingsmaatregelen beperkt. Zo krijgen opdrachtgever en opdrachtnemer de tijd om hun werkwijze aan te passen (voor zover nodig).

Wilt u weten of en welke overeenkomst u moet gaat toepassen? Ik adviseer u graag!

Robin is fiscalist te Noordwijk en houdt zich bezig met duurzaamheid, innovatie en expats.

Back To Top