skip to Main Content

1960
1961
1962
1963
1965
1966
1967
1970
1971
1972
1974
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1991
1992
1993
1995
1996
1997
1999
2000
2001
2003
2005
2006
2008
2009
2010
2012

1960

Juni ‘Ik zat zonder werk toen mijn oudste dochter Jacqueline geboren werd’. De oprichter van de Zirkzee-groep had die dag voor het laatst voor zijn werkgever gewerkt en zou de volgende ochtend voor zichzelf starten. De 30-jarige boekhouder Jacques (toen nog Izaäk) Zirkzee kwam uit een arbeidersgezin, maar had het hart van een ondernemer. Vanaf juli Zirkzee houdt kantoor vanuit de huiskamer aan de Prins Frederikstraat 4 te Leiden, waar Dick Aalbersberg ’s avonds het werk voortzet, terwijl hij zelf cliënten bezoekt. Indien nodig dubbelt Dick als kinderoppas voor baby Jacqueline en haar oudere broertje Kees.

1961

1 maart Verhuizing naar een bescheiden twee-onder-een-kap woning aan de Regentesselaan 15 te Oegstgeest: de achterkamer van het woonhuis wordt ingericht als kantoor, een zijkamertje doet dienst als ontvangstruimte. 19 december Keesje verongelukt, 8 jaar oud.

1962

Een vrouw komt zo nu en dan administratieve taken uitvoeren waarvoor Zirkzee zelf geen tijd heeft. Aan het lege bureau van de oproepkracht maakt Jacqueline rustig tekeningen zodat pappa ongestoord kan werken.

1963

Klanten lopen het huis in en uit, overdag en ’s avonds. Mevrouw Zirkzee zet koffie en maakt ruimte waar dat nodig is. Het contact is persoonlijk, de scheidslijn tussen werk en privé dun.

1965

Er wordt een tweede dochter geboren, Louise. Het kantoor groeit: het huis wordt te klein.

1966

Achter in de ruime tuin van het woonhuis verrijst een bakstenen kantoortje met een eigen ingang, twee grote kamers, toilet en keukentje. Bureau Zirkzee staat op eigen benen.

1967

Ondanks de nodige tegenslagen blijft de groei onstuimig doorgaan. Er komt meer personeel bij en een grotere ruimte is nodig.

1970

Aankoop van het monumentale pand Rijnsburgerweg 145 te Leiden. De benedenverdieping met vier kamers en keuken wordt in gebruik genomen als kantoor, de rest wordt verhuurd. Gezamenlijke aanschaf (samen met het administratiekantoor van collega en vriend Kees Vromans) van een mechanische ponsmachine, de Telebanda.

1971

Er komt een eigen ponsmachine.

1972

Het personeelsbestand wordt uitgebreid van 5 vaste medewerkers naar 9. Bureau Zirkzee wordt een B.V.

1974

Assurantiekantoor Assucom C.V. wordt opgericht als nevenactiviteit, later wordt dit kantoor weer afgestoten omdat accountancy en assurantiën onder één directie van overheidswege als belangenverstrengeling wordt beoordeeld. Er komt een lijnkiezerinstallatie met vier lijnen.

1976

De eerste eigen computer wordt aangeschaft: een CIMI van Datamarc. Het tijdperk van de ponsmachine is voorbij, maar de investering in een computer is voor een klein boekhoudkantoor een hele stap. Er moet airconditioning worden geplaatst in de aanbouw, waar vrijwel alle ruimte wordt ingenomen door de kolossale computer. Collega’s en concurrenten noemen de investering onverantwoord: niet iedereen in dit toch soms wat behoudende vak is ervan overtuigd dat computers de toekomst vertegenwoordigen, maar Zirkzee denkt het beter te weten… Directieassistente Emma Veerman richt de Zirkzee Post op om de eenheid tussen het groeiende personeelsbestand te bevorderen. Naast zakelijke mededelingen wordt iedereen op de hoogte gehouden van huwelijken, geboorten, verhuizingen, jubilea van collega’s en het wedervaren van het gezamenlijke Foster Parents Plan-kind Joseph. Jaarlijkse bedrijfsuitjes voor medewerkers en aanhang, in de beginjaren meestal een etentje in een restaurant in de buurt, versterken de teamgeest. In de eerste jaargang van de Zirkzee Post staat dit drinklied: ‘Al is ons kantoortje nog zo klein Toch zal er een computer zijn Een Cincinatti Milacron Het hele geval kost ons meer dan een ton.’

1977

Per 1 januari ingang vrijwillige bedrijfsspaarregeling. Een sociaal personeelsbeleid is een van de handelsmerken van Bureau Zirkzee B.V. Er komt een tweede vestiging in Heemskerk en de samenwerking met een fiscaal juriste maakt dat het kantoor zijn klanten meer te bieden heeft. Later wordt dit filiaal om redenen van efficiëntie weer samengevoegd met Leiden. Het typewerk wordt geautomatiseerd: de rapporten worden voortaan via een tekstverwerker gedaan van IBM (systeem 6).

1978

Het kantoor breidt zich gestaag uit, eerst inpandig door de eerder verhuurde kamers in gebruik te nemen. Rijnsburgerweg 145 moet eigenlijk verbouwd worden, maar de gemeente verleent geen vergunning.

1979

Rijnsburgerweg 147 wordt gekocht, ook hier wordt aanvankelijk alleen de benedenverdieping gebruikt. Er zijn 13 personeelsleden. Overgang van lijnkiezerinstallatie op een huistelefooncentrale met een telefoniste. Nieuwe ruiten, kozijnen en een betere isolatie zorgen voor meer comfort. 1 oktober overname van het accountantskantoor van de heer Vuyk in Gouda dat door Ron Boot en Jacques van Mourik wordt geleid. Administratiekantoor Boot verlaat de omgebouwde garage van de heer Vuyk en vestigt zich aan de Willem en Marialaan, boven een groentewinkel. Jacques Zirkzee geeft Boot de vrije hand, maar blijft op de achtergrond aanwezig als steun en vraagbaak.

1980

1 juli staat trots vermeld in de Zirkzee Post: ‘daar is-ie… de nieuwe computer!!!!’ (Een IBM systeem 34 met vier beeldschermen) In december regent het klachten over de chaos die is ontstaan door het gebruik van de centrale computer door verschillende mensen, er worden regels en protocollen opgesteld.

1981

Er zijn 15 personeelsleden in Leiden, 3 in Gouda.

1982

De automatisering schrijdt voort: er is een systeem 6. In verband met de grote werkloosheid in deze jaren komt de directie halverwege het jaar met een voorstel tot werktijdverkorting, echter niet zonder dat er eerst een enquête is gehouden onder het personeel.

1984

In januari doet de eerste personal computer zijn intrede.

1985

1 januari Bureau Zirkzee B.V. wordt J. Zirkzee Beheer B.V. Een 2e B.V., de werkmaatschappij Zirkzee en Partners, neemt alle verplichtingen over, de Beheer (in de persoon van directeur Jacques Zirkzee) en Bas van Dijk vormen de directie. Er komt een tweede IBM PC. De eerste is nu gekoppeld. Aankoop pand aan de Van Swietenstraat te Gouda voor kantoor Boot. De zaak bestaat 25 jaar. Al sinds enige tijd zijn personeelsuitjes en –etentjes populair, maar nu is er op 1 juli een jubileumdag voor het gehele personeelsbestand van 18 personen en hun partners, met onder meer een bezoek aan het Vredespaleis, het Kurhaus en een feestelijk diner.

1986

Maart Bas van Dijk treedt terug als adjunct-directeur, maar blijft wel partner. 30 september Directeur Jacques Zirkzee heeft na een twee jaar durende avondstudie de nieuw ingevoerde verplichte AA status voor accountantskantoren behaald en wordt ingeschreven als accountants-administratieconsulent. Hij is dan 57 jaar oud. Ton van der Lans wordt adjunct-directeur.

1987

1 januari De maatschap Zirkzee & Partners wordt opgericht. De dagelijkse leiding in Leiden bestaat uit Ton van der Lans, Gerard Straetemans, Ron Boot en fiscaal juriste Betty Schouwstra. Zirkzee & Partners B.V. in de persoon van Jacques Zirkzee trekt zich terug en verkoopt haar belangen aan de Zirkzee-groep. Zirkzee behoudt zijn eigen klantenportefeuille en blijft actief als adviseur. Zijn betrokkenheid bij de zaak blijft groot: van minder uren maken komt het nauwelijks. Er wordt een zelfstandige afdeling automatisering voor systeem 36 opgezet. 13 april overname administratiekantoor Van der Weyden in Noordwijkerhout, Herenweg 30 (inclusief 3 personeelsleden). 1 mei De bovenste verdieping van Rijnsburgerweg 147 komt vrij en wordt in gebruik genomen na een fikse verbouwing. 1 oktober Henk van der Pol komt in dienst. Hij is al AA en bezig met de studie voor Registeraccountant. 1 oktober Administratiekantoor Smittenaar wordt overgenomen en ondergebracht in Noordwijkerhout, met Hans Smittenaar Sr. als kantoorleider.

1988

Smittenaar Sr. verlaat kantoor Noordwijkerhout en gaat als eenmanszaak verder. 23 september Henk van der Pol behaalt zijn diploma Register-Accountant (RA) en is nu de hoogst gekwalificeerde accountant in het bedrijf. Hij treedt toe tot de maatschap. Aankoop Rijnsburgerweg 149 met het oog op verdere uitbreiding. Het pand is nog bewoond en moet ingrijpend verbouwd worden om het geschikt te maken als kantoor.

1989

1 januari Henk van der Pol treedt toe tot de directie. Overname administratiekantoor Vromans op de Hogewoerd (met 6 personeelsleden). Emma Veerman stopt met werken, maar blijft de Zirkzee Post verzorgen tot 1993. Cor Scheffers behaalt zijn diploma Register-Accountant. De behuizing van de kantoren aan de Rijnsburgerweg blijft problematisch. Er moet iets gebeuren. Dan komt Lange Voort 68, waar voorheen een consultatiebureau voor tbc gehuisvest zat, te koop te staan. Na aanpassing van het bestemmingsplan door de gemeente Oegstgeest wordt het pand aan de Lange Voort gekocht en verbouwd. Op 27 september is de overdracht en op 28 september gaat de aannemer aan de slag. 15 december Terug naar Oegstgeest: verhuizing van de Rijnsburgerweg naar de Lange Voort.

1991

1 januari Henk van der Pol wordt door het NIVRA benoemd tot lid van de stuurgroep SRA (de belangenvereniging voor kleine accountantskantoren). Cor Scheffers wordt secretaris van de Nederlandse Vereniging van Organisatie-Adviseurs (NVOA). Het uitoefenen van beide bestuursfuncties heeft tot doel de Zirkzee-groep bij collega accountants meer bekendheid te geven en de eigen kwaliteiten en contacten te verbeteren. Op TV wordt door cliënt Hans van der Togt sluikreclame gemaakt wanneer een speler bij het Rad van Fortuin niet op de naam kan komen van een stad. Hans: ‘Mijn accountant heet zo.’ 21 september Het team uit Oegstgeest maakt een fietstocht in de omgeving van Bergen. Oud-directeur Jacques Zirkzee draagt die dag voor het eerst van zijn leven een spijkerbroek, wat als een teken wordt opgevat dat hij serieus van plan is wat meer afstand te nemen van de zaak. Kort daarna wordt hij ziek.

1992

21 februari Oprichter Jacques Zirkzee overlijdt op 62-jarige leeftijd. Hij wordt bij de Zirkzee-groep betreurd en gemist door directie, personeel en cliënten. December Kantoor Noordwijkerhout verhuist naar de Kerkstraat 105c.

1993

1 januari Lucy Wiering neemt de redactie van de Zirkzee Post op zich. Januari Een nieuwe centrale computer (AS400) wordt gekoppeld aan de PC’s. 1 juli Peter T. van Veen (RA) treedt toe tot de directie waarin ook Ton van der Lans, Gerard Straetemans, Ron Boot en Henk van der Pol zitting hebben. 30 september Samenwerking met Van den Broek Belastingadviseurs in Voorhout met vijf personeelsleden.

1995

Mei Capacc Accountants uit Leiden (een administratiekantoor voor non-profitinstellingen) wordt met zeven medewerkers onderdeel van de Zirkzee-groep. Cor Scheffers wordt directeur. 11 juni Voor het eerst wordt de Marathon van Leiden gelopen door diverse vennoten, medewerkers, familieleden, vrienden en bekenden. De Zirkzee-groep is sponsor. Er worden jaarlijks tennistoernooien bij Dekker gehouden met personeel, familie en relaties. 15 december Opening van het nieuwe pand van kantoor Boot in Gouda, Noorderwerf 2a (nieuwbouw). Boot Sr. heeft toezicht gehouden op de bouw en verleent nog steeds hand- en spandiensten.

1996

Kantoor Boot in Gouda gebruikt het financiële cadeau ter ere van de opening van het nieuwe kantoor om aan de kinderafdeling van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda 2 TV’s inclusief onderhoudsprogramma te schenken. 9 juni De Marathon van Leiden wordt wederom gelopen. 18 juli Eerste bespreking van de nieuw opgerichte Ondernemingsraad n.a.v. de verkiezingen. 5 september wordt in de eerste vergadering het reglement vastgesteld.

1997

8 juni Marathon van Leiden. November Van den Broek en Zirkzee beëindigen de samenwerking. Matthijs den Os gaat verder als Zirkzee & Den Os. Hij specialiseert zich in het begeleiden van buitenlandse bedrijven en werknemers die in Nederland werkzaam zijn en Nederlanders die in het buitenland werken. Zirkzee & Den Os begint in de oude vestiging van Capacc in Leiden, maar groeit zo snel dat het kantoor moet verhuizen naar een grote etage aan de Verbeekstraat.

1999

Het pand aan de Lange Voort wordt ingrijpend verbouwd en uitgebreid. 13 juni Marathon Leiden. 13 november Tennistoernooi Zirkzee-groep. November Capacc verhuist van Leiden naar het kantooradres van Zirkzee aan de Lange Voort 68 in Oegstgeest.

2000

Feestelijke opening van de ver- en aanbouw aan de Lange Voort. 1 juli Matthijs den Os treedt toe als vennoot van de Zirkzee-groep. 1 juli Het 40-jarig bestaan van de Zirkzee-groep wordt gevierd met een uitgaansdag, inclusief een bezoek aan het Muiderslot en een boottocht naar Volendam.

2001

1 januari Henk van der Pol treedt uit als vennoot van de Zirkzee-groep en gaat verder als reviewer voor de SRA.

2003

1 januari Hans Schwarz (AA) treedt toe als vennoot bij de Zirkzee-groep en gaat samen met Ron Boot het kantoor in Gouda leiden.

2005

Gerard Dooper associeert zich met de Zirkzee-groep.

2006

1 april Ron Wassing wordt directeur van Capacc. 11 november Mevrouw Els Timmers-van Klink, burgemeester van Oegstgeest, opent ‘De Kunst van Zirkzee’, een tentoonstelling aan de Lange Voort met schilderijen van Marianne van der Linden, Christiaan van Tol en Joséphine Verbist. De tentoonstelling wordt ingeleid door Wim Vromans, art curator.

2008

1 januari Ton van der Lans (na 37 jaar) en Gerard Straetemans (na bijna 35 jaar) gaan zich meer met de relaties bezighouden en minder met de organisatie van de maatschap. 10 juli Opening 2e Leids Schaaktoernooi in Kasteel Oud Poelgeest door ceremoniemeester Hans Böhm. De Zirkzee-groep is sponsor van dit evenement. Relaties en personeelsleden spelen een simultaanpartij tegen grootmeester John van der Wiel.

2009

9 juli Aanvang 3e Leids Schaaktoernooi. 1 november Zirkzee & Den Os krijgt de sleutel van de nieuwe kantooretage aan de Darwinweg in Leiden. De Clerq organiseert een voetbaltoernooi waarbij het Zirkzee elftal de eerste prijs wint.

2010

Verhuizing van Zirkzee & Den Os naar de Darwinweg. 1 juli Viering van het 50-jarig bestaan van Zirkzee: een begrip in de accountantswereld.

2012

1 januari: Martin Verhoeff (AA/RB) treedt toe als vennoot van de Zirkzee-groep. Samen met Matthijs den Os leidt hij kantoor Zirkzee Leiden. Westgeest Payrollservices uit Wassenaar (een salarisadministratiekantoor dat zich specifiek richt op internationale ondernemingen) wordt met drie medewerkers onderdeel van de Zirkzee en Den Os. 18 januari: Ton van der Lans 40 jaar in dienst bij Zirkzee, dit heugelijke feit wordt gevierd middels een receptie waarbij medewerkers, klanten en overige relaties aanwezig zijn. Maart/April: Zirkzee sluit zich aan bij het internationale netwerk van accountants, fiscalisten, juristen en overige financiële en fiscale adviseurs Geneva Group International (GGI). Zirkzee en Den Os grijpt deze aangelegenheid aan om haar naam te veranderen naar Zirkzee Tax Lawyers.

WANT TO GET IN TOUCH IMMEDIATELY?

Find out more about Zirkzee Group, our network & community and what it is we can do for you.

Back To Top