skip to Main Content

FINANCIEREN KAN!

Vanaf waar ik woon lijkt het haast wel alsof de zomervakantie te vroeg is begonnen: er zijn inmiddels zo’n 300 caravans langs mijn huis gereden om opnieuw gestald te worden. Dat vind ik net iets leuker dan u waarschijnlijk zou verwachten, maar dat komt omdat ik deze caravanstalling heb mogen begeleiden bij hun financiering. Fantastisch om te zien dat het resultaat heeft! Voor het beste resultaat is het uiteraard verstandig om een financieringsbehoefte tijdig te signaleren. Maar hoe doe je dat precies? Om u met deze prangende vraag op weg te helpen geef ik u in onderstaand bericht een aantal handvatten.

De volgende punten zijn punten die in de gaten gehouden dienen te worden met het oog op financiering. Als een van deze punten op uw bedrijf van toepassing is, betekent het dat er een financieringsbehoefte is. Het gaat om de volgende signaleringen:

• Omzet groeit
• Groeiende debiteurenportefeuille en crediteurentermijnen
• Liquide middelen nemen af
• Hogere benutting van het kredietlimiet
• Veranderende omstandigheden van de inkomsten en uitgaven
• Verouderde activa
• Vaste activa is vanuit het krediet gefinancierd

Maak een prognose

Naast bovenstaande signaleringspunten adviseer ik om een goede, en vooral realistische, prognose op te stellen. Het herkennen van de financieringsbehoefte wordt hier namelijk een stuk gemakkelijker door! Dit helpt u onder andere om een juiste inzage in uw vermogenspositie en de werkkapitaalbehoefte te krijgen. Betere informatie leidt namelijk tot het maken van betere beslissingen.

Financieringsplan

Als u heeft geconstateerd dat de behoefte tot financiering bestaat, kan deze concreet worden gemaakt in een zogeheten financieringsplan. Het opstellen van een degelijk financieringsplan kan van groot belang zijn om financieringspartijen aan te trekken.

Herkent u in bovenstaande punten uw bedrijf terug? Aarzel dan geen seconde langer om contact op te nemen en wie weet wordt de groei van uw bedrijf net zo duidelijk zichtbaar als die van de caravanstalling die wij hebben mogen begeleiden!

Back To Top