skip to Main Content

Ondernemen bestaat uit risico’s nemen. Maar ook risico’s inschatten en beoordelen wat de impact van deze risico’s kunnen zijn op u en uw organisatie. Daarom is het voor uw bedrijfsvoering van groot belang dat onze accountantscontrole niet alleen gebaseerd is op actuele vakkennis, maar ook op inzicht in uw onderneming of instelling en de branche. Wij gaan daarbij uit van een risicobenadering en zijn uw sparringpartner.

BEDRIJFSPROCESSEN, BEDRIJFSRISICO’S & STRATEGIE

We voeren de wettelijke en vrijwillige accountantscontrole uit voor (middel)grote ondernemingen en (non-profit) instellingen zoals stichtingen en verenigingen. Zirkzee Audit garandeert daarin een controleaanpak die speciaal op uw onderneming of instelling is toegesneden.

Zirkzee Audit ziet erop toe dat binnen uw organisatie het publieke belang wordt gewaarborgd en omarmt de maatregelen zoals vermeld in het rapport “In Het Publiek Belang”, waar adequate acties op worden ondernomen. Onze focus ligt op kwaliteit en wij bekijken de zaken met een professioneel kritische houding. Een accountantscontrole die niet alleen leidt tot een controleverklaring, maar ook inzichten geeft in uw bedrijfsprocessen, bedrijfsrisico’s en strategie. Onze accountants zijn u graag van dienst en kijken daarbij ook naar de wereld achter de cijfers.

  • Jaarrekeningcontrole
  • Pre-audit
  • Subsidieverklaringen
  • Assurance-rapporten
  • Controles voor kantoren zonder AFM vergunning
  • Advisering AOIB

BE PART OF OUR COMMUNITY

Ontdek meer over Zirkzee Groep, ons netwerk en onze community en wat we voor u kunnen betekenen.

Zirkzee Groep is dé professionele partner voor financiële en fiscale zaken waar iedere ondernemer mee te maken heeft. Een ondernemer wil het beste uit zijn bedrijf halen en doet dat op basis van een businessplan, een goed draaiend sales team of dat ene unieke product, maar een goed georganiseerde en accurate administratie vormt uiteindelijk de basis van uw succes. Het levert stuurinformatie op basis waarvan belangrijke beslissingen tijdig genomen kunnen worden. Zirkzee Groep licht uw administratie door, voorziet u van stuurinformatie en wordt daarmee uw businesspartner.

+31 (0)71 515 40 14

Onze reguliere openingstijden:

Maandag - Vrijdag: 08.30 - 17.00

Zirkzee Groep

Lange Voort 68

2341 KD Oegstgeest

e info@zirkzee.nl

Copyright by ZirkzeeGroep - All Rights Reserved | Webdesign by 20Forma

Back To Top