Zirkzee-groep Zirkzee-groep

Diensten

MKB | Non-profit | Internationaal | Audit

Zirkzee-groep heeft jarenlange ervaring met (complexe) administraties en beseft dat een operationeel succes alleen tot stand komt door middel van een goede, open en transparante samenwerking waarbij een aantal kernwaarden zoals betrouwbaarheid, nuchterheid, “doen wat we zeggen”, innovatie, kwaliteit, gegarandeerde kwantiteit, efficiënte interne en externe processen, opbouwend kritisch, gezamenlijk doelen bereiken en frisheid van werken zeer belangrijk zijn.

Al onze diensten worden uitgevoerd door medewerkers met de Zirkzee-groep mentaliteit; hands-on, proactief, flexibel, resultaatgedreven, innovatief en servicegericht. Organisaties die hun administratieve processen laten uitvoeren door Zirkzee-groep kiezen voor optimale controle, flexibiliteit, efficiency, kwaliteit en betaalbaarheid.

Zirkzee-groep biedt diensten aan het MKB, Non-profit organisaties, Internationale organisaties en controle plichtige organisaties.


MKB: Diensten voor ondernemers

Als professionals van Zirkzee zijn wij breed georiënteerd. Wij staan naast zowel de ZZP’er als de middelgrote ondernemingen en begeleiden hen bij alle financieel administratieve processen. Daarbij gaan wij een stap verder door de behaalde resultaten te analyseren en u op basis daarvan te adviseren. Tevens kunnen wij de ondernemer helpen bij alle financieringsvraagstukken en het gehele proces van financieringsaanvraag begeleiden.

Zirkzee maakt gebruik van automatisering die administratieve processen aantoonbaar verbetert en integreert dit zoveel mogelijk. Denk aan directe bankkoppelingen en het ophalen en versturen van elektronische facturen. Rapportages worden middels SBR verstuurd naar bijvoorbeeld de Belastingdienst, Kamer van Koophandel en financiële instellingen.

Aan het MKB leveren wij de volgende diensten:

Financiële dienstverlening

Belastingzaken

Online boekhouden

Diensten aan ZZP-ers

Administratieve dienstverlening

Jaarrekeningen

Online salaris- en personeelsadministratie

Financiële planning

Salaris- en personeelsadvisering

Startersinformatie


Wilt u meer weten over onze diensten?Neem contact op

Non-profit: Diensten voor Overheden, stichtingen en verenigingen

Overheden, stichtingen en verenigingen zijn niet gericht op het maken van winst, maar hebben geheel eigen belangen. De non-profit sector bestaat uit zeer diverse instellingen, die onder een aantal hoofdgroepen geschaard kunnen worden. Voor elk van deze groepen levert Zirkzee Non-profit naast de basisactiviteiten ook diensten die aansluiten op de specifieke behoeften. Cliënten, bijvoorbeeld verslaggevingsvoorschriften die van toepassing zijn voor non-profit instellingen. Ons team heeft deze specialistische kennis opgebouwd op verschillende terreinen, zoals gezondheidszorg, welzijnsinstellingen, kinderopvangorganisaties, woningexploitatie, en organisaties op het gebied van VluchtelingenWerk.

Aan non-profit instellingen leveren wij de volgende diensten:

Administratievoering

Fiscale aangiften

Salarisadministratie

Interim controllers

HR Advisering


Internationaal: Diensten voor internationale ondernemingen

Onder de handelsnaam Zirkzee Group bedient Zirkzee haar internationaal opererende cliënten. Met name buitenlandse ondernemers die zich in Nederland vestigen of via Nederland hun activiteiten in Europa of wereldwijd willen stroomlijnen.

De professionals van Zirkzee Group zijn specialisten in de Europese fiscale regelgeving. Denk hierbij aan Omzetbelasting, Loonbelasting, Sociale Zekerheden en Vennootschapsbelasting.
Wij zijn expert in grensoverschrijdende arbeid, zoals de kennismigrantenregeling en de 30%-regeling.

Aan internationale ondernemingen leveren wij de volgende diensten:

Vestigen in Nederland

Lidmaatschappen en netwerk

Fiscale zaken

Vestigen in het buitenland

Bedrijfsadministratie

Salarisadministratie en verzekeringen


Audit: Wettelijke controles

Ondernemen bestaat uit risico’s nemen. Maar ook risico’s inschatten en beoordelen wat de impact van deze risico’s kunnen zijn op u en uw organisatie. Daarom is het voor uw bedrijfsvoering van groot belang dat onze accountantscontrole niet alleen gebaseerd is op actuele vakkennis, maar ook op inzicht in uw onderneming of instelling en de branche. Wij gaan daarbij uit van een risicobenadering en zijn uw sparringpartner.

We voeren de wettelijke en vrijwillige accountantscontrole uit voor (middel)grote ondernemingen en (non-profit) instellingen zoals stichtingen en verenigingen. Zirkzee Audit garandeert daarin een controleaanpak die speciaal op uw onderneming of instelling is toegesneden. Zirkzee Audit ziet erop toe dat binnen uw organisatie het publieke belang wordt gewaarborgd en omarmt de maatregelen zoals vermeld in het rapport “In Het Publiek Belang”, waar adequate acties op worden ondernomen. Onze focus ligt op kwaliteit en wij bekijken de zaken met een professioneel kritische houding. Een accountantscontrole die niet alleen leidt tot een controleverklaring, maar ook inzichten geeft in uw bedrijfsprocessen, bedrijfsrisico’s en strategie. Onze accountants zijn u graag van dienst en kijken daarbij ook naar de wereld achter de cijfers.

Zirkzee-groep biedt o.a. de volgende audit diensten aan:

Jaarrekeningcontrole

Pre-audit

Subsidieverklaringen

Assurance-rapporten

Controles voor kantoren zonder AFM vergunning

Advisering AOIB