skip to Main Content

DE ACCOUNTANT, DE MATERIALITEIT EN DE ZORGMANEGE

Het werk van een controlerend accountant is leuk veelzijdig. De ene dag controleer je een grote N.V., de andere dag een kleine stichting. Voor sommigen lijkt het werk van een accountant echter abracadabra. Daarom deel ik (Pepyn Kemper, Extern Accountant) in mijn blogs graag wat van ‘het geheim van de smit’ met jullie. Het volgende voorbeeld* gaat over de materialiteit binnen een jaarrekening.

Op een zonnige maandag gaat de controle van start bij een kleine stichting, een zorgmanege.

De zorgmanege staat onder leiding van Amarante. Amarante geeft in het dagelijks leven leiding aan de Nederlandse tak van een internationaal miljardenbedrijf, maar maakt al zes jaar drie uur in de week tijd vrij voor de zorgmanege, of zoals zij dat zo poëtisch zegt: ‘Haar meiden en haar paarden’. Dat Amarante nooit last heeft van stress mag een wonder heten, want naast haar drukke baan en haar (vrijwilligers)werk bij de zorgmanege gaat ze ieder weekend met haar kinderen op pad om Pokémon te vangen, traint ze voor een marathon en is ze één van de beste fondsenwervers sinds het Ontzet van Leiden in 1574. Maar boven alles is Amarante’s adagium: ‘Eens een paardenmeisje, altijd een paardenmeisje’.

Maar terug naar de stichting. De verschillende fondsen geven een aanzienlijk bedrag aan de zorgmanege, maar willen daar wel wat zekerheid voor terug. Een van de zekerheden is dat de jaarrekening, waarin de toezeggingen en de bestedingen van de fondsen is verantwoord, wordt gecontroleerd door een accountantsorganisatie. Dat is in dit geval: Zirkzee Audit.

Tijdens de jaarrekeningcontrole ontspruit het volgende gesprek zich tussen Amarante, die tijd heeft vrijgemaakt om het reilen en zeilen van afgelopen jaar te bespreken evenals de diepgang van de controle en de accountant.

Amarante: “Ik heb tijd vrijgemaakt om het reilen en zeilen van het afgelopen jaar te bespreken evenals de diepgang van de controle. Wat gaan jullie precies controleren?”

Accountant (gevat): “De jaarrekening!”

Amarante (licht snuivend): “Lachen! … Ik bedoel hoeveel gaan jullie controleren, willen jullie alle facturen zien, en alle kassabonnen, alle dagafschriften, elke euro?”

Accountant (kwispelstaartend, omdat het over vaktechniek gaat): “Nee, we gaan niet elke cent controleren. Voor de diepgang van onze controle maken we gebruik van een normbedrag, namelijk de materialiteit. Dat is…

Amarante (beleefd interrumperend): “Van woorden als materialitites krijg ik spontaan uitslag. Wat bedoel je? ”

Accountant: “IJzersterke vraag. Wat de materialiteit is voor een accountant, is wat een schil is voor een appel.”

Amarante: “Of wat de Eiffeltoren is voor Parijs.”

Accountant: “Of wat Jar Jar Binks is voor Star Wars.”

Amarante kijkt afkeurend, schudt haar hoofd en pakt een paardenzweep, waarna de accountant snel resumeert.

Accountant (resumerend): “De materialiteit is een normbedrag dat van groot belang is voor onze controle. Als we een fout of een onzekerheid tegenkomen die groter is dan dit normbedrag, dan is de kans heel groot dat er een ander oordeel in de controleverklaring terecht komt.”

Amarante (met twijfel in haar stem): “Welke oordelen heb je dan in de aanbieding?”

Accountant (wat amicaal): “Wederom een slimme vraag. Je hebt eigenlijk vier smaken:

  • Het is goed (goedkeurende controleverklaring),
  • Het is een goed, met uitzondering een enkel klein postje (goedkeurende controleverklaring met beperking),
  • We weten het niet (controleverklaring met een oordeelonthouding),
  • Het is goed fout (afkeurende controleverklaring).

Amarante (blij): “Dan wil ik een goedkeurende verklaring.”

Accountant (refererend aan een filmscène met een paardenhoofd): “Are you making me an offer I can’t refuse?”

Amarante knikt en meldt terloops dat ze deze opmerking al zo vaak heeft gehoord dat ze op het punt staat om de accountant te verdrinken in een paardentrog en zijn leaseauto in de mesthoop te parkeren.

Accountant (snel van onderwerp veranderend): “Maar we hadden het over de materialiteit. Dit bedrag bepaalt de accountant aan de hand van een aantal componenten. In de praktijk zie je weleens dat een subsidiënt of een fonds regels bepaalt hoe dit normbedrag wordt vastgesteld. Een andere manier om dit vast te stellen is…

Amarante (subiet): “Stop, ik krijg een Poke-alert.”

Accountant: (stoppend met praten): “…”

Amarante pakt haart telefoon en speurt de kamer af en loopt naar buiten gevolgd door haar controleteam. Daar stopt ze als de accountant ziet en fluistert: “Niet bewegen, er zit een Charizard op je hoofd.”

Dit is de cue voor de accountant om de controle op te starten en de materialiteit te bepalen.

Op zoek naar het beste paard van stal voor de controle van je jaarrekening? Neem dan verblijvend contact met ons op viainfo@zirkzee.nl

* Volgens de Verordening Gedrags- en Beroepsregels moet een accountant zich houden aan de geheimhouding. Daarom zijn bovenstaande personen en bedrijven gefingeerd, elke gelijkenis met bestaande gebeurtenissen en/of personen berust op louter toeval.

Back To Top